Biuro karierAbsolwenci

Informacja o absolwencie Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie

Imi: Anna
Nazwisko: oboda
Specjalno: reklama

Tytu pracy magisterskiej:

 ZASTOSOWANIE WSKANIKÓW MEDIALNYCH DO PLANOWANIA KAMPANII TELEWIZYJNYCH

Promotor:

dr Jarosaw Gdaski

Rok ukoczenia uczelni:

2008/2009

 

<< powrót do listy