Biuro karierGieda pracy

Scharps Sp. z o.o.

Wydawca bezpatnej gazety Kurier Mazowiecki

Zatrudni

 Dziennikarzy Prasowych

Zadania: 

 • zbieranie informacji o charakterze lokalnym (wydarzenia, gospodarka, kultura, sport)
 • przygotowywanie artykuów
 • robienie zdj
 • publikowanie przygotowanych przez siebie materiaów na portalu

Wymagania: 

 • znajomo warsztatu dziennikarskiego i umiejtno sprawnego pisania
 • znajomo obsugi komputera (Ms Office)
 • sumienno i zdolnoci organizacyjne
 • umiejtno pracy w zespole
 • komunikatywno
 • dobra organizacja pracy i systematyczno
 • dowiadczenie w pracy na stanowisku dziennikarza/redaktora oraz prawo jazdy kat. B bdzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy:

 • rozwój warsztatu dziennikarskiego
 • moliwo podejmowania nieszablonowych tematów
 • realizowanie pasji
 • dla pocztkujcych dziennikarzy - sta z moliwoci póniejszego zatrudnienia

Zamiast listu motywacyjnego oczekujemy przedstawienia wasnych materiaów; 2 artykuy/newsy ok. 2500-5000 znaków na dowolny temat.

Osoby zainteresowane prosimy o przesanie CV i wasnych materiaów na adres:

redakcja@kuriermazowiecki.com

Redakcja nie zwraca przesanych materiaów oraz zastrzega sobie prawo ich publikacji.

Prosimy o doczenie klauzuli: "Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z póniejszymi zmianami."

<< powrót do listy