Biuro karierGieda pracy

Miejsce pracy: Warszawa


Opis stanowiska:

 • udzia w opracowywaniu i realizacji strategii marketingowej firmy oraz kreowanie wizerunku marki
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez inicjowanie dziaa marketingowych
 • wspótworzenie, planowanie i rozliczanie planów marketingowych, opracowywanie i udzia w realizacji projektów marketingowych
 • redagowanie i aktualizowanie stron internetowych firmy
 • redagowanie i kreacja materiaów BTL
 • wspópraca z podwykonawcami, kontrola i rozliczanie efektów ich dziaa
 • wsparcie dziaa sprzedaowych: cisa wspópraca z dziaem sprzeday
 • reprezentowanie firmy na targach oraz imprezach branowych
 • przygotowywanie ofert i prezentacji
 • prezentowanie analiz marketingowych dotyczcych rynku oraz produktu
 • monitorowanie rynku, analiza trendów rynkowych i dziaa konkurencji
 • budowanie i utrzymywanie relacji ze wspópracownikami

Oczekujemy:

 • kreatywnoci i efektywnoci w dziaaniu
 • dowiadczenia zawodowego w dziale marketingu (minimum 2 lata)
 • nastawienia na cel i skutecznoci dziaania
 • umiejtnoci samodzielnego planowania i realizacji zada
 • umiejtnoci pracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy wasnej
 • umiejtnoci pracy pod presj czasu oraz odpornoci na stres
 • dowiadczenia w realizacji kampanii reklamowych oraz akcji wspierajcych sprzeda
 • bardzo dobrej znajomoci obsugi pakietu MS Office oraz rodowiska internetowego, sprawnego poruszania si w rodowisku programów graficznych
 • wyksztacenia wyszego, mile widziane wyksztacenie kierunkowe (Marketing, Zarzdzanie)
 • umiejtnoci pisania tekstów marketingowych (tak zwane "lekkie pióro")
 • znajomoci jzyka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
 • zmysu artystycznego i kreatywnego wykorzystywania wyobrani plastycznej

Oferujemy:

 • ciekaw prac w zgranym zespole
 • moliwo podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • moliwo zmierzenia si z nowymi wymaganiami
 • moliwo ksztatowania strategii rozwoju firmy
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umow o prac
 • atrakcyjne wynagrodzenie


Osobom cenicym niezaleno i swobod dziaania bez koniecznoci wizania si umow o prac zapewnimy dogodne warunki staej wspópracy.

Aplikacje prosimy kierowa na adres: rekrutacja@slodkieupominki.pl

<< powrót do listy