Edukacja

Studenci nie będą ponosili opłat za studia. System będzie finansowany z wpłat pracodawców uczestniczących w systemie i zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów tych studiów dotacji oraz realizowanej przez uczelnię działalności pozastatutowej. Pracodawcy będą także wpływać na treści kształcenia i zapewniać jego praktyczną stronę. Studenci uczestniczący w programie będą mieli pierwszeństwo w realizacji praktyk zawodowych u pracodawców zainteresowanych ich zatrudnienie.

<< powrót do listy