Edukacja

Selekcja kandydatów na studia WSP odbywać się będzie w oparciu o zidentyfikowane pasje i zainteresowania w dziedzinie promocji, mediów i show-businessu, a nie liczbę punktów na świadectwie maturalnym. Testy i rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się od 15 czerwca 2015 roku, a o przyjęciu zdecyduje kolejność składanych wniosków.
W szczególności preferowane będą osoby wykazujące zainteresowanie: organizacją imprez, reklamą, Internetem, projektowaniem, pisaniem, grafiką, malarstwem, fotografią, muzyką, tańcem, aktorstwem, modelingiem, bo do takich kandydatów adresowane są studia w naszej uczelni.
Oczywiście, studia będą mogły podjąć jedynie osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu maturalnego.

<< powrót do listy