Edukacja

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu jako pierwsza polska niepubliczna uczelnia wprowadza system bezpłatnych stacjonarnych studiów I stopnia. System obejmie 50 studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016.
Celem programu promocyjnego Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest pozyskanie szczególnie uzdolnionych kandydatów wykazujących zainteresowanie: organizacją imprez, reklamą, Internetem, projektowaniem, pisaniem, grafiką, malarstwem, fotografią, muzyką, tańcem, aktorstwem, modelingiem, bo do takich kandydatów adresowane są studia w naszej uczelni.
Oferta dotyczy wyłącznie studiów realizowanych w trybie dziennym.

<< powrót do listy