EdukacjaStudia podyplomowe

Studia podyplomowe realizowane w Wyszej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie maj charakter unikatowy. W odrónieniu od wikszoci ofert stanowicych formy powierzchownego uzupenienia wiedzy z zakresu ogólnych kierunków studiów, nasze studia podyplomowe s nastawione na ksztacenie wskich zakresów wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do wykonywania pracy w konkretnych zawodach i specjalnociach. Przykadowo podczas naszych studiów nie staramy si obj caej dziedziny ZZL, a jedynie motywowanie, nie prowadzimy studiów z zakresu public relations, a jedynie z organizacji wydarze i sponsoringu, nie uczymy reklamy tylko zarzdzania reklam, nasze studia podyplomowe nie dotycz zarzdzania karier, tylko zarzdzania karier artysty. Dziki takiemu zaoeniu gwarantujemy naszym studentom szereg korzyci: krótki cykl studiów (dwa semestry), intensywne ksztacenie, zakres wiedzy specjalistycznej 3-krotnie wikszy, ni podczas innych studiów podyplomowych, precyzyjn integracj treci pomidzy poszczególnymi blokami zajciowymi. A zajcia w poszczególnych blokach prowadz fachowcy – praktycy w poszczególnych dziedzinach.

<< powrót do listy