EdukacjaStudia podyplomowe

Niezależnie od obligatoryjnego udziału w zajęciach (co jest warunkiem ich zaliczenia), studenci będą realizować własną pracę z udostępnionymi materiałami (literaturą, nagraniami itp.). Samodzielna nauka pozwala studentom uzupełnić i usystematyzować wiedzę teoretyczną z poszczególnych zagadnień, a spotkania z praktykami pozwalają tę wiedzę zweryfikować w odniesieniu do konkretnych realiów rynku. 

<< powrót do listy