EdukacjaStudia podyplomowe

Niezależnie od obligatoryjnego udziału w zajęciach (co jest warunkiem ich zaliczenia), studenci będą realizować własną pracę z udostępnioną literaturą. Nauka poprzez czytanie pozwoli studentom uzupełnić i usystematyzować wiedzę teoretyczną z poszczególnych zagadnień.

<< powrót do listy