EdukacjaStudia podyplomowe

Niezalenie od obligatoryjnego udziau w zajciach (co jest warunkiem ich zaliczenia), studenci bd realizowa wasn prac z udostpnionymi materiaami (literatur, nagraniami itp.). Samodzielna nauka pozwala studentom uzupeni i usystematyzowa wiedz teoretyczn z poszczególnych zagadnie, a spotkania z praktykami pozwalaj t wiedz zweryfikowa w odniesieniu do konkretnych realiów rynku. 

<< powrót do listy