EdukacjaStudia podyplomowe

Warunkiem ukoczenia studiów i uzyskania dyplomu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich bloków zajciowych (poprzez wymóg obecnoci) oraz zdanie obszernego testowego egzaminu kocowego.

<< powrót do listy