EdukacjaStudia podyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich bloków zajęciowych (poprzez wymóg obecności) oraz zdanie obszernego testowego egzaminu końcowego.

<< powrót do listy