EdukacjaStudia podyplomowe

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Promocji są odpłatne. Opłaty można wnosić w dwóch alternatywnych formach: Jednorazowa wpłata kwoty 4900 zł w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o wpisanie na listę studentów lub dwie raty po 2600 zł, jedna płatna w terminie 7 dni od daty przyjęcia wniosku o wpisanie na listę studentów, druga w terminie 14 dni od rozpoczęcia drugiego semestru zajęć. O formie płatności decyduje kandydat. Wpisanie na listę studentów następuje z datą wpłynięcia opłaty na rachunek uczelni.

<< powrót do listy