EdukacjaStudia podyplomowe

Charakterystyka: Studia adresowane do kierowników zespoów i dziaów, managerów, specjalistów dziaów zarzdzania zasobami ludzkimi, wacicieli firm. Studia prezentuj w systematycznej formie narzdzia, techniki i systemy suce do motywowania pracowników w rónych sytuacjach dziaalnoci przedsibiorstwa oraz sposoby identyfikacji potrzeb w zakresie motywacji, a take formy planowania i wdroenia systemów motywacyjnych w odniesieniu do indywidualnych pracowników i grup

Bloki zajciowe

 1. Psychologiczne zjawisko motywacji
 2. Badanie motywacji
 3. Zarzdcze funkcje motywowania
 4. Teorie motywowania
 5. Funkcje prawa pracy w motywowaniu personelu
 6. Motywowanie jako aspekt konkurencyjnoci przedsibiorstwa
 7. Etyczne aspekty motywowania
 8. Motywowanie rónych grup pracowniczych
 9. Motywowanie w rekrutacji i selekcji
 10. Zarzdzanie wiedz i talentami
 11. Szkolenie jako narzdzie motywacji
 12. Kontrola i ocena w motywacji
 13. Metody oceny pracowniczej
 14. Motywowanie w okresie zmiany
 15. Motywowanie w sytuacji kryzysu
 16. Motywowanie w rónych stylach kierowania
 17. Indywidualne techniki motywacyjne
 18. Grupowe techniki motywacyjne
 19. Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
 20. Czas pracy jako czynnik motywacyjny
 21. System motywacyjny
 22. Projektowanie systemu motywacyjnego
 23. Komunikacja w motywowaniu
 24. Czynniki demotywacji
<< powrót do listy