EdukacjaStudia podyplomowe

Charakterystyka: Studia adresowane do kierowników zespołów i działów, managerów, specjalistów działów zarządzania zasobami ludzkimi, właścicieli firm. Studia prezentują w systematycznej formie narzędzia, techniki i systemy służące do motywowania pracowników w różnych sytuacjach działalności przedsiębiorstwa oraz sposoby identyfikacji potrzeb w zakresie motywacji, a także formy planowania i wdrożenia systemów motywacyjnych w odniesieniu do indywidualnych pracowników i grup

Bloki zajęciowe

 1. Psychologiczne zjawisko motywacji
 2. Badanie motywacji
 3. Zarządcze funkcje motywowania
 4. Teorie motywowania
 5. Funkcje prawa pracy w motywowaniu personelu
 6. Motywowanie jako aspekt konkurencyjności przedsiębiorstwa
 7. Etyczne aspekty motywowania
 8. Motywowanie różnych grup pracowniczych
 9. Motywowanie w rekrutacji i selekcji
 10. Zarządzanie wiedzą i talentami
 11. Szkolenie jako narzędzie motywacji
 12. Kontrola i ocena w motywacji
 13. Metody oceny pracowniczej
 14. Motywowanie w okresie zmiany
 15. Motywowanie w sytuacji kryzysu
 16. Motywowanie w różnych stylach kierowania
 17. Indywidualne techniki motywacyjne
 18. Grupowe techniki motywacyjne
 19. Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
 20. Czas pracy jako czynnik motywacyjny
 21. System motywacyjny
 22. Projektowanie systemu motywacyjnego
 23. Komunikacja w motywowaniu
 24. Czynniki demotywacji
<< powrót do listy