EdukacjaStudia podyplomowe

O reklamie
Wszyscy Polacy znają się na piłce nożnej, medycynie i... reklamie. Nie bez powodu zapewne. Powszechnie znane są sukcesy naszej reprezentacji piłkarskiej, wizyta baby u lekarza jest najczęstszym przedmiotem anegdot. Z reklamą też jest problem. Największą zmorą w pracy managera w agencji reklamowej jest rekrutacja nowego członka zespołu. Kandydatom nie brak wykształcenia, jednak nie mają niezbędnych w tej dziedzinie umiejętności, intuicji i wiedzy o sposobie funkcjonowania branży. Często agencje podejmują ryzyko zatrudniania laików trud edukowania ich we własnym zakresie, pod kątem własnych oczekiwań, procedur i umiejętności zawodowych.
Podyplomowe studia w specjalności zarządzanie reklamą mają na celu zastąpienie pracodawców, jakimi są agencje reklamowe, w zakresie organizacji szkoleń dla swoich pracowników, a także odpowiednie przygotowanie kandydatów do pracy w tych agencjach. Zakres tematyczny studiów jest także adekwatny do potrzeb pracowników działów marketingu firm-klientów.

O studiach
Studia dostarczają profesjonalnej wiedzy z zakresu procesu reklamowego i jego poszczególnych etapów, metod zarządzania procesem reklamowym w jego poszczególnych aspektach (projektowym, ludzkim, kapitałowym), zasad funkcjonowania przemysłu reklamowego i poszczególnych rodzajów występujących na nim podmiotów. Studia profilowane praktycznie, nastawione na trening umiejętności. Studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie mają charakter unikatowy. W odróżnieniu od większości ofert stanowiących formy powierzchownego uzupełnienia wiedzy z zakresu ogólnych kierunków studiów, nasze studia podyplomowe są nastawione na kształcenie wąskich zakresów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w konkretnych zawodach i specjalnościach.


Krótki cykl studiów
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Promocji zostały zaplanowane w cyklu dwusemestralnym. Obejmują 96 godzin stacjonarnej nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wprowadzenie od października 2011 roku wymogu minimum dwusemestralnego cyklu studiów podyplomowych. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju zmian w przepisach, cykl studiów ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

Proponujemy Państwu udział w Podyplomowych Studiach Zarządzania Reklamą. Studia są organizowane w cyklu jednosemestralnym, (6 sobotnio-niedzielnych zjazdów w terminie październik 2014-czerwiec 2015) i nie wymaga napisania końcowej pracy (obowiązuje testowy egzamin).


Kadra
Zajęcia w 4-godzinnych blokach będą prowadzić najbardziej doświadczeni fachowcy z branży, m. in. dyrektorzy, stratedzy, accounci, kreatywni i plannerzy największych agencji reklamowych i domów mediowych w Polsce, a także wybrana kadra akademicka i szkoleniowcy posiadający wybitny dorobek naukowy w dziedzinie reklamy. Każda z tych osób ma na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów reklamowych, ogromną wiedzę i niezwykle ciekawą osobowość. To ludzie sukcesu, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Intensywna nauka
Podczas każdego z sobotnio-niedzielnych zjazdów słuchacze realizują cztery czterogodzinne bloki zajęciowe. Niezależnie od obligatoryjnego udziału w zajęciach (co jest warunkiem ich zaliczenia), słuchacze będą realizować własną pracę z udostępnioną literaturą.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich bloków zajęciowych (poprzez wymóg obecności) oraz zdanie obszernego testowego egzaminu końcowego. Wprzypadku nieobecności na zajęciach, słuchacz ma obowiązek realizacji pisemnej pracy zaliczeniowej.
 
Opłaty
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Promocji są odpłatne. Opłaty można wnosić w dwóch alternatywnych formach: jednorazowa wpłata kwoty 4900 zł w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o wpisanie na listę studentów lub dwie raty po 2600 zł, jedna płatna w terminie 7 dni od daty przyjęcia wniosku o wpisanie na listę słuchaczy, druga w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć. O formie płatności decyduje kandydat. Wpisanie na listę słuchaczy następuje z datą wpłynięcia opłaty na rachunek uczelni.

Rekrutacja
Kandydaci składają wypełniony wniosek wraz z kopią dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia. Na tej podstawie uczelnia potwierdza wpłynięcie wniosku i dokonanie rezerwacji miejsca. Z upłynięciem terminu płatności rezerwacja miejsca wygasa. W każdym semestrze oferujemy 20 miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność dopełnienia formalności. Uczelnia prowadzi listę zapisów na kolejne semestry studiów podyplomowych.

Bloki zajęciowe

 1. Podstawy komunikacji rynkowej
 2. Instrumenty komunikacji rynkowej
 3. Historia reklamy
 4. Rynek reklamy
 5. Struktura agencji reklamowej
 6. Współpraca agencja-klient
 7. Strategie marki
 8. Analiza sytuacji rynkowej
 9. Wyznaczanie celów kampanii reklamowej
 10. Strategia reklamowa
 11. Planowanie strategii reklamowej
 12. Brief
 13. Metody ustalania budżetu reklamy
 14. Komunikat reklamowy
 15. Proces kreacji reklamowej
 16. Copywriting
 17. Produkcja reklamy
 18. System prawny reklamy
 19. Badania reklamowe
 20. Parametry mediów
 21. Proces planowania mediów
 22. Kampanie ATL i BTL
 23. Monitoring i ocena kampanii
 24. Specyfika zarządzania personelem w reklamie

Partnerzy:

 

  

 

pliki do pobrania:


Informator  ( 15.82 Mb )

<< powrót do listy