EdukacjaStudia podyplomowe

Charakterystyka: Studia adresowane do rzeczników prasowych i pracowników dziaów informacji i promocji instytucji publicznych. Program studiów obejmuje umiejtnoci nawizywania i utrzymywania relacji z mediami, kreowania liderów opinii i grup nacisku, mediacji grupowych, zarzdzania komunikacj w sytuacji kryzysowej, tworzenia systemów tosamoci instytucji i zarzdzania ni, organizacji wydarze i przedsiwzi z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bloki zajciowe

 1. Funkcje informacji w instytucji publicznej
 2. Podstawy prawa administracyjnego
 3. Prawne aspekty zawodu rzecznika prasowego
 4. Relacje medialne
 5. Prawo prasowe
 6. Rodzaje komunikatów prasowych
 7. Tworzenie komunikatu prasowego
 8. Systemy dystrybucji komunikatów prasowych
 9. Organizacja konferencji prasowej
 10. System tosamoci wizualnej (CI)
 11. Materiay BTL
 12. Przygotowanie wystpienia publicznego
 13. Trening wystpienia
 14. Organizacja wydarze
 15. Promocja wydarze
 16. Prawne aspekty partnerstwa publiczo-prywatnego i lobbingu
 17. Sytuacja kryzysowa
 18. Program antykryzysowy
 19. Wspópraca z liderami opinii i grupami nacisku
 20. Negocjacje i mediacje
 21. Trening negocjacji
 22. Organizacja biura prasowego
 23. Cele i zadania rzecznika prasowego
 24. Dokumentacja prasowa
<< powrót do listy