EdukacjaStudia podyplomowe

 Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest wiodc uczelni zajmujc si tematyk przemysów kreatywnych i jedyn ksztacc menederów na potrzeby przemysu rozrywkowego. Uczelnia nie tylko prowadzi studia dedykowane tej brany gospodarki, ale take prowadzi badania powicone tej tematyce. W uczelni powstao kilka opracowa dotyczcych kariery artystów, organizacji imprez, sponsoringu wydarze kulturalnych itp. 

W 2020 roku uczelnia nawizaa wspóprac patronack z Izb Gospodarcz Menederów Artystów Polskich (IGMAP), wspólnie z któr przygotowuje program studiów podyplomowych przeznaczonych dla osób, które chciayby naby profesjonalnych umiejtnoci w dziedzinie kariery artysty i kreowania jego wizerunku, prowadzenia impresariatu, organizacji koncertów, pozyskiwania sponsorów, prawa autorskiego itp. 

Pierwsza edycja studiów ruszy od padziernika 2021 roku. 

<< powrót do listy