EdukacjaKadra

Absolwentka studiów z zakresu Komunikacji Spoecznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Administracji Publicznej na Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Sulechowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Praktyk w zakresie fundraisingu, zarzdzania i wolontariatu zwizana z tymi obszarami od ponad dziesiciu lat. Bya odpowiedzialna za wdroenie projektów fundraisingowo- woluntarystycznych opartych o dziaania midzysektorowe. Przy programach partnerskich wspópracowaa z wieloma firmami oraz innymi podmiotami, takimi jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, Gdaski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Bank Polski. Wspiera celebrytów w zakresie zaangaowania spoecznego.
Czonek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Wspópracowaa jako ekspert w Midzysektorowym Zespole ds. Europejskiego Roku Wolontariatu przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej.

Jest osob proaktywn, zaangaowan i dedykowan zarówno organizacji, jak i sprawie dla której dziaa. Posiada gbokie zrozumienie funkcjonowania i specyfiki organizacji non profit, a z drugiej strony z atwoci porusza si w rodowisku partnerów biznesowych. Uczestnicy szkole ceni j za szerok wiedz, otwarto w kontaktach i elastyczno realizacji treci szkoleniowych w zalenoci od potrzeb grupy. Praca jest dla niej pasj i misj, a jej wspópracownicy opisuj j jako „Rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia- Gosia nie pracuje. I robi to rewelacyjnie!”
 

<< powrót do listy