EdukacjaKadra

Absolwentka Wydziau Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie, wspótwórca InternetPR i autorka artykuów w prasie branowej. Praktyk marketer i PR-owiec z ponad 20-letnim staem. Dowiadczenie zawodowe zdobywaa w dziaach marketingu w najwikszych miedzynarodowych korporacjach m.in. Unilever Polska, Schwarzkopf, Coca-Cola Poland Services Ltd i Seagram Polska. Wprowadzaa na rynek polski znane marki jak Signal (pasty do zbów), Impulse (dezodoranty), Palette (farby do wosów), Taft (lakiery do wosów), Cappy (soki), Absolut Vodka, Seagram's Gin, Kron Vodka, Gran Festa (wino musujce), Olmeca Tequila i inne. Bya odpowiedzialna za kompleksowe dziaania komunikacyjne, w tym strategi i realizacj (marketing, promocje, konkursy, kampanie PR) takich marek jak: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Absolut Vodka, Martell Cognac, whisky Chivas Regal, Taft, Palette, Signal. Bya odpowiedzialna za programy PR np: Signal Dental Health Programme, konkurs whisky Chivas Regal&Businessman Magazine (Jak zainwestowa 30.000 z), Martell Fundusz Wspierania Zakupów Muzealnych. Od lipca 1999 roku prowadzi wasn agencj PR. W tym czasie przygotowaa i nadzorowaa ponad 40 projektów i kampanii PR na rzecz Klientów agencji.

Czonek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations od 2001 roku. W okresie od 2004 do 2007 roku penia funkcj Prezesa Warszawskiego Oddziau PSPR, nastpnie przeksztaconego w Mazowiecki Oddzia PSPR. Jej zasug bya aktywizacja rodowiska warszawskiego PR-owców, organizowanie regularnych co miesicznych spotka z udziaem zapraszanych goci, wród których warto wymieni: ksidza B. Bartoda (debata na temat PR w Kociele), Monik Brzozowsk z Biura Prasowego Sdu Okrgowego w Warszawie (debata na temat prawa prasowego), Ann Wilk z Polskiego Czerwonego Krzya (debata na temat fundacji i organizacji poytku publicznego). W padzierniku 2007 roku wybrana do Zarzdu PSPR jako Skarbnik, uporzdkowaa sprawy ksigowo-finansowe PSPR. Zrezygnowaa z penienia tej funkcji w styczniu 2009 roku.

Od pocztku swojej dziaalnoci na polu PR aktywnie wspiera organizacje spoeczne jak Fundacj Wspólna Droga (bdc czonkiem Zarzdu Fundacji w latach 2002-2004), Polski Czerwony Krzy (organizujc bezpatne warsztaty z udziaem PSPR dla 75 czonków rónych fundacji), Fundacj Akogo (wspierajc akcj spoeczn - Dodaj 1 proc. szans dzieciom w piczce w 2009 roku), Fundacj dla dobra dziecka (inicjujc akcj Kalendarz-Cegieka na 2010 rok oraz zapraszajc do wspópracy pro bono znanych fotografów).

W styczniu 2012 roku zostaa czonkiem IABC Poland, Midzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie, organizacji non-profit. Obecnie jest Wiceprezesem Stowarzyszenia i szefem Komunikacji teje organizacji.

Prowadzi szkolenia i kursy. Wspópracuje z wybranymi firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyszymi (np. SWPS, WSP). Bierze aktywny udzia w projektach promujcych wiedz na temat Public Relations, zintegrowanej komunikacji i marketingu. Trener-praktyk w kilku projektach unijnych z zakresu EFS (dialog spoeczny, budowanie strategii komunikacji wewntrznej).

 

<< powrót do listy