EdukacjaKadra

Tytu / stopie naukowy:
mgr ekonomii: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ukoczone studia doktoranckie na UE w Poznaniu, dysertacja w planach

Data urodzenia : 18.07.1975

Biografia naukowa:
Wykadowca w latach 2005-2006 na Wyszej Szkole Komunikacji i Zarzdzania w Poznaniu na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych z przedmiotów: „Reklama w Teorii i Praktyce” oraz „Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych”. W latach 2010-2011 doradca ds. marketingu strategicznego dla Wyszej Szkoy Zarzdzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Wyszej Szkoy Ca i Logistyki w Warszawie.

Dokonania zawodowe:
Od ponad 14 lat pracuje w mediach i reklamie. W swojej karierze by prezesem pierwszej spóki prowadzcej badania reklamy zewntrznej (PBRZ), dyrektorem zarzdzajcym domem mediowym, szefem agencji reklamowej, a obecnie peni funkcj Penomocnika Zarzdu ds. Bada w AMS SA (Grupa Agora) oraz funkcje czonka midzynarodowego Komitetu Technicznego ds. Bada Outdooru. W ramach wasnej dziaalnoci wielokrotnie prowadzi projekty doradcze dla podmiotów gospodarczych oraz komercyjne szkolenia z zakresu reklamy, marketingu strategicznego, mediów i programów lojalnociowych.

Zainteresowania naukowe:
Najnowsze techniki komunikacji w mediach i reklamie

Zainteresowania pozanaukowe:
Muzyka (Gibson LP),  literatura z gatunku fantasy, produkcje filmowe

PUBLIKACJE:
Media i Marketing Polska  - publikacje artykuów i opinii z zakresu nowego podziau rynku mediów „Street Matrix i Digital Matrix – alternatywa dla ATL i BTL”, (wrzesie i padziernik 2011)
OOH Magazine – Street Matrix – (publikacja wrzesie 2011)
Visual Communication – magazyn, publikacja „Na granicy wiatów” (wrzesie 2011)
Brief – magazyn marketingowy – publikacje z zakresu reklamy zewntrznej (2003)

PROJEKTY BADAWCZE:
1.    Pierwszy projekt bada reklamy zewntrznej – PBRZ (2001-2003), metodologia BIT, OVIM, CITA
2.    AMS Metrics – pierwszy kompleksowy system do planowania reklamy zewntrznej

Zajcia: Reklama zewntrzna, Budowanie kampanii reklamowych
 

<< powrót do listy