EdukacjaKadra

Data urodzenia: 25.06.1979


Biografia naukowa:

Doktorant Instytutu Organizacji i Zarzdzania w Przemyle „ORGMASZ” w Warszawie.

Temat Pracy doktorskiej: „Koncepcja Marketingu terytorialnego w zarzdzaniu wizerunkiem regionu”

Absolwent Wydziau Zarzdzania Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach;

Dokonania zawodowe i osignicia:

Aktywny zawodowo od 1999 roku. Zajmowa stanowiska kierownicze w firmach brany medycznej, ubezpieczeniowej oraz usug finansowych. Od 2005 roku nauczyciel uniwersytecki i trener. Poza tym prowadzi dziaalno gospodarcz o charakterze marketingowym. Specjalizuje si w post produkcji filmowej. Jest autorem wielu spotów reklamowych, wideoklipów oraz filmów promocyjnych. Jego prace pojawiay si w stacjach takich jak Viva Polska, 4funTV, a take w sieciach multipleksów i Internecie.

Zainteresowania pozanaukowe:

Podróe, Motoryzacja, Produkcja filmowa

Publikacje naukowe:

1.     1.Monografie:

- “Manager value assessment method as a success factor. Scal of values” w: S. Starnawska,. W. Wereda „In Search for value. Selected aspects”, Akademia Podlaska 2007, ISBN 978-83-7051-458-7

- „Lokalne Grupy Dziaania – innowacyjne organizacje przyczyniajce si do zwikszania konkurencyjnoci region. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych jako metoda promocji powiatu”, w: M. Cisek, „Innowacje a konkurencyjno gospodarki”, Akademia Podlaska 2007, ISSN 0860-2719

- „Promocja agroturystyki jako sposób budowania kapitau relacyjnego powiatu wgorzewskiego z otoczeniem. Zaoenia teoretyczne”, w: J. Toruski „Regionalny wymiar kapitau relacyjnego.”, Akademia Podlaska 2009, ISBN 978-83-60652-48-0

- „Promocja agroturystyki jako sposób budowania kapitau relacyjnego powiatu wgorzewskiego z otoczeniem. Prezentacja wyników bada wasnych.”, w: J. Toruski „Regionalny wymiar kapitau relacyjnego”, Akademia Podlaska 2009,ISBN 978-83-60652-48-0

-„Zarzdzanie jakoci usug publicznych” w: J. Toruski „Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie. Wybrane problemy.” Akademia Podlaska 2009, ISSN 0860-2719

-„ The role and meaning of norms ISO 9000 in the quality management of the organization [w:] W. Wereda, S. Stranawska  “Cyclicality, financial safety and business creativity as the challenges of the modern world. SELECTED ASPECTS”, Wydawnictwo AP Siedlce 2009, ISBN 978-83-7051-551-5.

2. Publikacje w zeszytach naukowych:

- “Bezrobocie I emigracja zarobkowa mieszkaców powiatu siemiatyckiego w latach 1996 – 2006”, w: „Zeszyty naukowe nr 78. Seria Administracja i Zarzdzanie”. Akademia Podlaska 2008, ISSN 186-5822

- „Wejcie na rynek federacji rosyjskiej ródem konkurencyjnoci przedsibiorstwa…” w: „Zeszyty naukowe nr 78. Seria Administracja i Zarzdzanie”. Akademia Podlaska 2008, ISSN 186-5822

3.   Doniesienia i komunikaty naukowe:

-„Doskonalenie systemu zarzdzania edukacj we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku”, w: „EPISTEME 79 (2008), Badania naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku” red. M. Kluska, Wydawnictw WM Olecko oraz WFCh Uniwersytetu Kardynaa Wyszyskiego w Warszawie, Olecko 2008, ISBN 978-83-60727-30-0

Recenzje:

Praca licencjacka autorstwa Artura Cetnarowskiego „Techniki post produkcji materiau wideo w produkcjach filmowych”, Wysza Szkoa Promocji w Warszawie, 2010

Prowadzone zajcia:

Zarzdzanie, Film reklamowy, Projekt X.

<< powrót do listy