EdukacjaKadra

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

data urodzenia: 14.07.1966

Biografia naukowa:

W latach 1985-1992 studiowa filologi angielsk na Uniwersytecie Warszawskim. W 1992 roku uzyska dyplom na podstawie rozprawy pt. "Advertising and its Socio-cultural Environment in Postwar Britain" wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Emmy Harris. W latach 1991-1993 uczestniczy w cyklu szkole realizowanych przez agencj DMB&B w Londynie. W 1991 zaoy w Warszawie pierwsz w Polsce szko reklamy. W latach 1993-95 stworzy autorskie programy nauczania dla szeregu specjalnoci zawodowych: organizacja reklamy, public relations, komunikacja wizualna, organizacja rozrywki, doradztwo personalne. W 1993 roku zaoy Policealne Studium Reklamy w Warszawie. W 1995 roku wspótworzy opis zawodu "technik organizacji reklamy", a w 1997 roku Minister Edukacji Narodowej uzna jego program w tym zawodzie za eksperymentalny i dopuci do ksztacenia jako jedyny obowizujcy.
W 1996 roku podj studia doktoranckie w Instytucie Dziennikarstwa Wydziau Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku zoy i obroni rozpraw doktorsk pt. "Rola mediów w sponsoringu wydarze kulturalnych" wykonan pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Oldzkiego. W 2004 roku uzyska stopie doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy "Instrumenty komunikacji rynkowej w sektorze usug finansowych".

Dokonania zawodowe:

W latach 1984-1989 sprawowa funkcj asystenta Waltera Chestowskiego, dyrektora Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Peni funkcj managera wielu zespoów m.in. Piersi (Pawe Kukiz), Madame (Robert Gawliski), Kosmetyki Mrs Pinky (Wojtek Jagielski), New (póniej Proletariat). W latach 1995-89 wspópracowa z Rozgoni Harcersk tworzc m.in. audycje "Radio Nieprzemakalnych", Magazynek muzyczny "Kabel" oraz wspótworzc lokalne "Radio Radio" w Jarocinie w 1996 i 1997 roku. W latach 1985-1990 dziennikarz miesicznika muzycznego "Non-Stop" oraz wspópracownik redakcji "Sztandaru Modych", "Na Przeaj" i "Nasz wiat". W latach 1985-1987 konsultant szeregu projektów medialnych realizowanych m.in. dla BBC i S4C: "Fala", "Moja krew, twoja krew", "W cieniu Paacu". W 1989 roku peni funkcj dyrektora Festiwalu "Mokotowska Jesie Muzyczna". W 1990 roku zaoy w Warszawie Agencj Reklamy BENTA. W latach 1992-1995 zrealizowa szereg projektów reklamowych i restrukturyzacyjnych w branach: medialnej, spoywczej, muzycznej, kosmetycznej, motoryzacyjnej. W 1994 roku obj funkcj dyrektora Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. W latach 1995-1999 zrealizowa szereg projektów medialnych i artystycznych, prowadzi interesy m.in. Ireny Santor, Tadeusza Rossa i innych. Od 1994 roku prowadzona przez niego Agencja Reklamy BENTA tworzy struktur "fund-rising" i w tym zakresie wspóorganizuje Piknik Country w Mrgowie, festiwale Jazz Jamboree i Warsaw Summer Jazz Days, obchody 400-lecia Stoecznoci Warszawy, Sopot Molo Festival, Midzynarodowe Targi Ksiki, XIII Midzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fr. Chopina oraz projekty na rzecz artystów: Edyta Górniak, Grzegorz Turnau, Irena Santor, Republika, T.Love, Raz Dwa Trzy, Varius Manx. Jest pomysodawc realizowanej od 1997 roku akcji "Preorientacja", której celem jest przygotowanie modziey klas maturalnych do podjcia wiadomej decyzji o wyborze drogi yciowej (realizowana pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej). W latach 1998-2002 zaangaowany w wiele projektów fonograficznych we wspópracy z POMATON/EMI i Polskim Radiem S.A.

Zainteresowania naukowe:

Interesuje si dynamik zmian w zakresie komunikacji spoecznej i rynku. Specjalizuje si w tematyce komunikacji perswazyjnej.

Zainteresowania pozanaukowe:

Interesuje si tematyk kultury, w szczególnoci struktur systemu jej finansowania. Jest aktywnym uczestnikiem rodowiska artystycznego i promocyjnego. Jego pasj jest estrada, a w szczególnoci jej kulisy. Przez kilka lat prowadzi agencj modelek, organizujc pokazy mody, sesje fotograficzne oraz wydajc portfolia.

PUBLIKACJE:

Publikacje ksikowe
 

 1. Marketing, Agencja Reklamy BENTA, Warszawa, 1997
 2. Teoria reklamy, Agencja Reklamy BENTA, Warszawa, 1997
 3. Badania reklamowe, Agencja Reklamy BENTA, Warszawa, 1997
 4. Media planning, Agencja Reklamy BENTA, Warszawa, 1997
 5. Reklama prasowa, Agencja Reklamy BENTA, Warszawa, 1997
 6. Reklama telewizyjna, Agencja Reklamy BENTA, Warszawa, 1997
 7. Reklama dwikowa, Instytut Promocji, Warszawa, 1999
 8. Promocja, Instytut Promocji, Warszawa, 1999
 9. Public relations, Instytut Promocji, Warszawa, 1999
 10. Poszukiwanie i selekcja, Instytut Promocji, Warszawa, 2000
 11. (Red.) Zarzdzanie zasobami ludzkimi w mediach, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2003
 12. Sponsoring kultury, Aspra-JR, Warszawa, 2003
 13. Reklama w rodowisku komunikacji rynkowej, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2003
 14. (Red.) Sponsoring kultury, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2004
 15. (Red.) Efektywne komunikowanie w organizacji, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2004
 16. (Red.) Absolwent w okresie akcesji - wybory zawodowe, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2004
Inne opracowania zwarte

 1. Advertising And Its Socio-Cultural Environment In Postwar Britain, praca magisterska, maszynopis, Warszawa, 1991
 2. Rola mediów w sponsoringu wydarze kulturalnych, rozprawa doktorska, maszynopis, Warszawa, 2002
 3. Instrumenty komunikacji rynkowej w sektorze usug finansowych, rozprawa habilitacyjna, Warszawa, 2004
Artykuy naukowe opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora:

 1. "Media w sponsoringu kultury", Impact nr 7/2002, str. 8
 2. "Manager artysty", Promenada, stycze 2003, str. 8
 3. "Postawa mediów w promocji sponsorów kultury" w: Sponsoring kultury, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2004, str. 32
Referaty (ostatnie):

 1. "Konwergencja mediów. Szanse i zagroenia", Konferencja "E-komunikacja", Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 23 stycznia 2003 r.
 2. "Postawa mediów w promocji sponsorów kultury", Konferencja "Sponsoring kultury", Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 15 maja 2003 r.
 3. [bez tytuu], Konferencja "Rynek audiowizualny w Polsce - ocena i perspektywy", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 28 padziernika 2003 r.
 4. "Marka - atrybut identyfikacji", Konferencja "Marka - atrybut identyfikacji", Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 26 luty 2004 r.
 5. "Wspóczesne tendencje zmian w sferze komunikacji rynkowej", Wystpienie, Warszawski Klub Rotariaski, 13 padziernika 2004 r.
Publikacje prasowe (wybór):

 1. ARTYKUY:
   
  1. niwa '86, "Non Stop", wydanie nadzwyczajne z okazji Festiwalu "Opole '86" z 23 lipca 1986, str. 13-16
  2. lsk gada po nowemu, "Non Stop" nr 11/1986, str. 10-11
  3. W piwnicznej izbie, "Non Stop" nr 2/1987, str. 17-23
  4. Koalang, "Na Przeaj" nr 7 z 15.02.1987, str. 5-20
  5. Nie zaley nam na dinozaurach, "Sztandar Modych" nr 214 z 30.10.1987, str. 9
  6. Alias Kain May, "Sztandar Modych" nr 249 z 18.12.1987, str. 9
  7. Jeste lekiem, Mr Smith, "Non Stop" nr 6/1988, str. 8-9
  8. Przypadkiem nr 1, "Non Stop" nr 8/1988, str. 4-5
  9. Powielaczowa prawda, "Mój wiat" nr 9/1988, str. 19-21
  10. Czas najlepszym sdzi, "Non Stop" nr 11/1988, str. 10-11
  11. Przemoknici, "Walka modych" nr 45 z 6.11.1988, str. 6-7
  12. The Smiths odyli, "Non Stop" nr 12/1988, str. 9
  13. Ksie prowokacji, "Na przeaj" nr 12 z 19.03.1989, str. 6
  14. Reklama - pole walki, "Businessman Magazine" nr 9/1992, str. 42
  15. Budetowanie reklamy, "Businessman Magazine" nr 11/1992, str. 60-62
  16. Dzie bez telewizora, Promenada nr 2/2000, str. 12
  17. Etyka cenzora, Promenada nr 3/2000, str. 2-3
  18. Etyka i ycie, Promenada nr 3/2000, str. 16
    
 2. RECENZJE:
   
  1. Koncerty:
   • Variete, "Non Stop" nr 1/1986, str. 23-24
   • Piersi, "Non Stop" nr 2/1986, str. 25
   • Rejestracja, "Non Stop" nr 6/1986, str. 19
   • Dobra krew, "Na Przeaj" nr 39 z 27.09.1987, str. 9-10
   • Nowa wraliwo starych eltronów, "Na Przeaj" nr 7 z 14.02.1988, str. 20
   • Tygrysy nie lubi marchewki, "Na Przeaj" nr 25 z 19.06.1988, str. 11-13
   • Demokracja pluszowych misiów, "Non Stop" nr 7/1988, str. 11
   • Poza kontrol, "Non Stop" nr 10/1988, str. 28
   • Awangarda czy nic, "Na Przeaj" nr 41 z 9.10.1988, str. 7
   • Zadyma, "Na Przeaj" nr 45 z 19.11.1989, str. 22-23
   • Do, "Non Stop" nr 12/1988, str. 3
   • Bravo, "Non Stop" nr 12/1988, str. 17-18
     
  2. Wydawnictwa fonograficzne:
   • Rendez-Vous, Rendez-Vous, "Non Stop" nr 5/1987, str. 25-26
   • Wet Wet Wet, Popped In Souled Out, "Non Stop" nr 6/1988, str. 23
   • The Christians, The Christians, "Non Stop" nr 6/1988, str. 23
   • Holger Hiller, Oben Im Eck, "Non Stop" nr 8/1988, str. 21
   • Patti Smith, Dream of Life, "Non Stop" nr 10/1988, str. 25
   • Van Halen, OU812, "Non Stop" nr 11/1988 str. 12
   • Tracy Chapman, Tracy Chapman, "Non Stop" nr 11/1988 str. 12
   • The Sugarcubes, Life's Too Good, "Non Stop" nr 11/1988 str. 13
   • Red Hot Chili Peppers, The Uplift Moto Party Plan, "Non Stop" nr 11/1988 str. 13
   • Status Quo, Ain't Complaining, "Non Stop" nr 12/1988 str. 29
   • Hue Lewis and the News, Small World, "Non Stop" nr 12/1988 str. 29
   • Salt-N-Pepa, A Salt With A Deadly Pepa, "Non Stop" nr 12/1988 str. 29
     
  3. Filmy:
   • Przed premier, recenzja filmu "Fala", re. Piotr azarkiewicz, "Non Stop" nr 9/86, str. 5
   • Cigle w ruchu, recenzja filmu "My Blood, Your Blood", re. Andrzej Kostenko, Sztandar Modych nr 96 z 15.05.1987, str. 9
     
 3. WYWIADY:
   
  1. Dlaczego w objciach Madame z Robetem Gawliskim, "Non Stop" nr 10/1986, str. 7-9
  2. Jestemy w stanie to zrobi z Krzysztofem Sokoem, "Non Stop" nr 3/1987, str. 20-21
  3. Szczególnie mczyni z Katarzyn Kuld, "Non Stop" nr 5/1987, str. 13-17
  4. Poezja reggae z Benjaminem Zephaniah, Sztandar Modych nr 169 z 28.08.1987, str. 8
  5. Goniej milcze z Robertem Milewskim, Sztandar Modych nr 174 z 4.09.1987, str. 8
  6. Cykl "Polska" z Kazikiem Staszewskim (Kult), Jarkiem Kisiskim (Sztywny Pal Azji), Romanem Rzucido i Jackiem Paysem (Aurora), Mój wiat nr 9/1988, str. 10-18
Zajcia:

Prowadzi multimedialne wykady z Podstaw komunikacji rynkowej, zajcia specjalizacyjne ze Strategii reklamy oraz seminaria dyplomowe.


<< powrót do listy