EdukacjaKadra

magister ekonomii

e-mail:  a.kochaniec@wsp.pl

Biografia naukowa:

Jest absolwentk Wydziau Handlu Zagranicznego SGPiS / SGH. W latach 1990 – 2003  bya pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGH. W 1991 r. i 1997 r. przebywaa na stypendiach naukowych w HEC (Hautes Etudes Commerciales) i Université Paris-Dauphine we Francji, a w roku akademickim 1992/93 w UQAM (Université du Québec à Montréal) w Kanadzie. Od 2001 r. jest  pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyszej Szkoy Promocji. W 2011 r. ukoczya Podyplomowe Studia Zarzdzania Reklam. Przygotowuje rozpraw doktorsk na temat: „Reklama detaliczna jako instrument komunikacji sieci handlowych”.

Zainteresowania naukowe:

Marketing, komunikacja marketingowa, handel detaliczny, zarzdzanie mark.

Zainteresowania pozanaukowe:

W wolnych chwilach lubi sucha muzyki potomków Celtów i piosenki autorskiej, a w sezonie czerpie duo satysfakcji z prac w ogrodzie.

Publikacje:

 1. Analiza strategiczna  w: Zarzdzanie, red. nauk. M. Kugiel, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2010
 2. Marketing - podrcznik akademicki z wiczeniami, M. Fibich, A. Kochaniec, A. Winiewska, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2009
 3. Podstawy marketingu, M. Fibich, A. Kochaniec, A. Kupczyk, A. Winiewska, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2003
 4. Punkt sprzeday jako miejsce ksztatowania potrzeb konsumenckich wród modziey w: Zachowania konsumenckie modziey, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2006
 5. Midzynarodowa ekspansja francuskich sieci hipermarketów w: Handel we wspóczesnej gospodarce, red. nauk. M. Sawiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna, 2006
 6. Instrumenty wprowadzania marki na rynek w: Instrumenty ksztatowania wizerunku marki, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2005
 7. Rola midzynarodowych przedsibiorstw handlowych w modernizacji sektora handlu na przykadzie Polski  w: Wzrost gospodarczy i rozwój spoeczny jako paradygmaty wspóczesnoci, SGH, Warszawa 2003
 8. Zagraniczne przedsibiorstwa handlowe w Polsce  w:  Korporacje midzynarodowe w Polsce, Difin, Warszawa 2002
 9. Globalizacja handlu detalicznego  w: Globalna gospodarka - lokalne spoeczestwa, SGH, Warszawa 2001

Wydrukowane referaty:

 1. Handel detaliczny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej  w materiaach z konferencji "Polska w przededniu czonkostwa w Unii Europejskiej", Kolegium Ekonomiczno-Spoeczne SGH, Warszawa, 2002
 2. Komercyjne wykorzystanie Internetu  w materiaach z konferencji "E-komunikacja", SGH, Warszawa, 2003

Zajcia:

Prowadzi zajcia z marketingu, aktywizacji sprzeday, produkcji promocyjnej i strategii marki.

 

<< powrót do listy