EdukacjaKadra

mgr filologii angielskiej

Biografia naukowa:

W roku 1975 obronia prac magistersk p.t. 'Exoticism in Graham Green's Novels', napisan po kierunkiem prof. Johna Atkinsa.

Dokonania zawodowe:

Od okresu studiów do chwili obecnej zajmuje si nauczaniem jzyka angielskiego.Uczya na wszystkich poziomach nauczania: od szkoy podstawowej, poprzez liceum ogólnoksztacce a do UW i WSP (obecnie); równie na kursach jzykowych prowadzonych przez TWP., Lingwist, N.O.T, i Orodek Metodyczny.

Zainteresowania naukowe:

Interesuje si metodyk nauczania jzyka angielskiego.Poza stron formaln zaj, kadzie nacisk na ich 'stron emocjonaln' - student musi czu si na zajciach dobrze (swobodnie) - jest to pierwszy krok do osignicia pozytywnego stosunku do przedmiotu, a wic w efekcie, do szybszego przyswajania wiedzy. Poza tym, kade zajcia to nie tylko formalny przekaz nowego materiau, praca nad tekstem, wiczenia gramatyczne, czy wiczenia z nagraniami kasetowymi; to równie, a waciwie przede wszystkim komunikacja, czyli rozmowy, rozmowy - po angielsku oczywicie. Jzyka uczymy si przecie po to aby komunikowa si z innymi ludmi.

Zainteresowania pozanaukowe:

Poza sprawami zawodowymi interesuje si literatur angielsk i amerykask powie, dramat, poezja XIX i XX w.Sucha chtnie Leonarda Cohena, Joe Cockera, Stinga, Janis Joplin, arii operowych i wielu innych.Bywa w kinie - lubi filmy psychologiczne, czasem komedie.Jeli chodzi o teatr, najchtniej odwiedza Teatr Powszechny.Wakacje letnie lubi spdza na Pówyspie Helskim i w Londynie, a zimowe w Bukowinie Tatrzaskiej.

Zajcia:

Ze studentami Wyszej Szkoy Promocji prowadzi zajcia wiczeniowe z jzyka angielskiego.

<< powrót do listy