EdukacjaKadra

mgr socjologii

data urodzenia: 5.07.1976

Biografia naukowa:

W latach 1995-2000 studiowaa socjologi na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu. Pobieraa stypendium naukowe przez 4 lata. Uzyska tytu magistra z wynikiem bardzo dobrym. Tytu pracy "Praca i kariera zawodowa modych kobiet" W latach 1999-2001 podja studia europejskie na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu.

Dokonania zawodowe (pozanaukowe):

W latach 1998-2001 braa udzia w szeregu projektów bada opinii i rynku. Od marca 2001 r. peni stanowiska zwizane z public relations w firmach brany reklamowo-mediowej oraz agencji PR.

Zainteresowania naukowe:

W zakresie jej zainteresowa naukowych mieci si socjologia, psychologia spoeczna, public relations, komunikacja spoeczna i marketingowa, kultura organizacji.

Zainteresowania pozanaukowe:

Interesuje si fotografi. Czyta wspóczesn literatur. Chtnie chodzi do kina.

Publikacje:

Studia Socjologiczne nr 3/1999 - sprawozdanie z konferencji "Kobieta a Unia Europejska" (wspóautorzy: Piotr Mikielewicz, Arek Joppek)
Studia Socjologiczne nr 4/2000 - recenzja ksiki Henryka Domaskiego "Zadowolony niewolnik idzie do pracy"

Zajcia:

Wyszej Szkole Promocji prowadzi wiczenia z socjologii i metodologii bada statystycznych.

<< powrót do listy