EdukacjaKadra

Tytuł/stopień naukowy: Doktor Nauk Ekonomicznych

e-mail: taksa@interia.eu, tadeusz.ogrzebacz1@neostrada.pl
data urodzenia: 12.03.1949r.

Biografia naukowa:

2006 – Biegły Rewident nr ewid. KIBR 11147
2004 - Aplikant Biegłego Rewidenta
1997 - Zdany egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa
1990 - Studia doktoranckie na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie
Uzyskany tytuł: Doktor Nauk Ekonomicznych
1991-1992 - Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Funkcjonowanie Gospodarki Narodowej, specjalność: Pieniądz i Bankowość
1982-1983 - Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim
1974 - Studium Pedagogiczne przy Politechnice Warszawskiej
1968-1974 - Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczno-Technologiczny;Uzyskany tytuł: Magister Inżynier


Dokonania zawodowe:

 • uzyskanie tytułu biegłego rewidenta (nr KIBR 11147)
 • kilkanaście lat prezes zarządu „TAKSA-AB” Sp. Z o.o. (firma audytorska nr KIBR 3150)
 • realizacja kilkuset audytów finansowych-zewnętrznych.

Zainteresowania naukowe:  analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstw, praktyczne zastosowanie prawa gospodarczego, podatkowego i prawa pracy, organizacja pracy, bankowość

Zainteresowania pozanaukowe: przyroda i parapsychologia.

PUBLIKACJE:

 1. Kontrola stosunków pracy w kontekście etyki kierowania w: Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi , cz. I , red. W. Harasim , Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2006r., Słowa kluczowe: etyka kierowania
 2. Wybrane aspekty finansowania, a strategia personalna w organizacji w: Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi , Cz. II , red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji , Warszawa, 2008r.
  Słowa kluczowe: finansowanie ZZL
 3. Książka – Zarządzanie. red. Mirosław Kugiel.  Rozdział - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Współautor Wiesław Harasim. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2010r.
  Słowa kluczowe: ZZL
 4. Zeszyt naukowy: "Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem - wybrane problemy teorii i praktyki". red. Jerzy Zawisza.  Rozdział I. Rozwój i innowacje makroekonomiczne - strategia warunków poprawy konkurencyjności na przykładzie gospodarki  Ukrainy. Współautor  Sergiej Kozaczenko. Wyższa Szkoła Promocji. Warszawa. 2010r.
  Słowa kluczowe: innowacje, konkurencyjność
 5. Przeszło 25 opracowań eksperckich w zakresie efektywności przedsiębiorstw i finansów przedsiębiorstw (własność Zleceniodawców).

Zajęcia/przedmioty: wykłady - rachunkowość finansowa i zarządcza, finanse, mikro i makroekonomia. 

 

<< powrót do listy