EdukacjaKadra

Zainteresowania naukowe:
projekty informatyczne związane z administracją rządową (np. ePUAP, e-learning w administracji, multimedialne strony internetowe profilowane pod kątem klientów zewnętrznych, platformy elektronicznej wymiany danych, systemy klasy ERP, CMS, Systemy Informacji Prawnej, elektroniczne Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego,itp.), projektowanie procesowe, sztuczna inteligencja, metodyki IT.

PUBLIKACJE:

  1. Bezpieczeństwo danych, „Promenada”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2003, ISSN 1507 – 5168,
  2. Żyjące przedsiębiorstwa, czyli bionomiczne spojrzenie na gospodarkę i procesy w niej zachodzące, „Promenada”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2004, ISSN 1507 – 5168,
  3. Projektowanie strukturalne i obiektowe a tradycyjne podejście do opisywania procesów w kontekście certyfikacji ISO „Promenada”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2004, ISSN 1507 – 5168,
  4. Znaczenie informacji w procesie budowy i użytkowania usług w e-urzędzie, referat opublikowany w materiałach konferencyjnych „Informacja – dobra lub zła nowina”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ISBN 83 – 919255 – 7 – 9.
  5. Całkowite koszty zarządzania informatyką jako metoda na ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie, „Promenada”, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2004
  6. Elektroniczny urząd – przesłanki budowy, priorytety, czynniki wspomagające rozwój, „Promenada”, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2004
  7. Strona WWW jako instrument konkurowania przedsiębiorstw w: Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Adama Grzegorczyka i dr Krzysztofa Szlubowskiego, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2008.


 

 

<< powrót do listy