EdukacjaKadra

Zainteresowania naukowe:
projekty informatyczne zwizane z administracj rzdow (np. ePUAP, e-learning w administracji, multimedialne strony internetowe profilowane pod ktem klientów zewntrznych, platformy elektronicznej wymiany danych, systemy klasy ERP, CMS, Systemy Informacji Prawnej, elektroniczne Dzienniki Urzdowe Województwa Mazowieckiego,itp.), projektowanie procesowe, sztuczna inteligencja, metodyki IT.

PUBLIKACJE:

  1. Bezpieczestwo danych, „Promenada”, Wydawnictwo Wyszej Szkoy Promocji, Warszawa 2003, ISSN 1507 – 5168,
  2. yjce przedsibiorstwa, czyli bionomiczne spojrzenie na gospodark i procesy w niej zachodzce, „Promenada”, Wydawnictwo Wyszej Szkoy Promocji, Warszawa 2004, ISSN 1507 – 5168,
  3. Projektowanie strukturalne i obiektowe a tradycyjne podejcie do opisywania procesów w kontekcie certyfikacji ISO „Promenada”, Wydawnictwo Wyszej Szkoy Promocji, Warszawa 2004, ISSN 1507 – 5168,
  4. Znaczenie informacji w procesie budowy i uytkowania usug w e-urzdzie, referat opublikowany w materiaach konferencyjnych „Informacja – dobra lub za nowina”, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2004, ISBN 83 – 919255 – 7 – 9.
  5. Cakowite koszty zarzdzania informatyk jako metoda na ograniczenie kosztów w przedsibiorstwie, „Promenada”, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2004
  6. Elektroniczny urzd – przesanki budowy, priorytety, czynniki wspomagajce rozwój, „Promenada”, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2004
  7. Strona WWW jako instrument konkurowania przedsibiorstw w: Internet jako nowa paszczyzna konkurowania przedsibiorstw, praca zbiorowa pod redakcj dr hab. Adama Grzegorczyka i dr Krzysztofa Szlubowskiego, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2008.


 

 

<< powrót do listy