EdukacjaKadra

Tytu/stopie naukowy: magister nauk prawnych

Biografia naukowa: Absolwentka wydziau prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe: Prawo cywilne, prawo handlowe, prawo wasnoci intelektualnej, organizacja imprez masowych.

Zainteresowania pozanaukowe: Podróe, archeologia, sztuka staroytna, sztuka renesansu, teatr.

PUBLIKACJE:

  1. Instytucja odpowiedzialnoci odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym- w :Promenada- magazyn modych profesjonalistów , grudzie 2002r. Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2002
  2. O zawieraniu umów (co kady kontraktujcy wiedzie powinien ) w:   „Promenada magazyn modych profesjonalistów - stycze 2003”, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2003
  3. Pisemnie czy ustnie czyli o formie umów, w: „Promenada -magazyn modych  profesjonalistów  lato/ 2003”, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa 2003
  4. Ochrona prawna marki w: Instrumenty Ksztatowania Marki, red. A. Grzegorczyk, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2005
  5. Prawne aspekty dziaalnoci handlowej w Internecie w: Internet jako
    nowa paszczyzna konkurowania przedsibiorstw, red. A. Grzegorczyk, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2008

Zajcia/przedmioty: prawo, system prawny reklamy. 

 

<< powrót do listy