EdukacjaKadra

Tytu/stopie naukowy: magister

e-mail: zarzadzanienawsp@gmail.com

Biografia naukowa:

Studia na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1994-2002 zakoczone uzyskaniem tytuu magistra zarzdzania na Wydziale Zarzdzania w roku 1999 oraz magistra socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Spoecznych w roku 2002. W latach 2000-2005 studia doktoranckie i asystentura w Zakadzie Socjologii Organizacji Wydziau Zarzdzania UW. Rozprawa doktorska w przygotowaniu.

Dokonania zawodowe:

Nagrody (I i II) za najlepsz prezentacj, Midzynarodowa Konferencja IGYS International Group of Young Scientists, Kowno 2005 i Ryga 2006.

Zainteresowania naukowe:  socjologia organizacji, antropologia kulturowa, przedsibiorczo, etyka biznesu.

Zainteresowania pozanaukowe: architektura, literatura pikna, komiks, turystyka górska.

PUBLIKACJE:

 

  1. Anna Pawowska, Agnieszka Kacprzak, Adam Strzelecki, 2010, To be or not to be... an Entrepreneur? The Analysis of Polish Students’ Entrepreneurial Predispositions, TIBE Transformations in Business and Economics, Vol. 9, No 1 (19), p.124-144., Sowa kluczowe: przedsibiorczo, bezrobocie, edukacja menederska
  2. Adam Strzelecki, 2010, Style kierowania i kultura organizacyjna. (w:) Kugiel M. (red.) Zarzdzanie, s.80-107, Warszawa: WSP., Sowa kluczowe: role menederskie, style kierowania, kultura organizacyjna
  3. Anna Pawowska, Agnieszka Kacprzak, Adam Strzelecki, 2006, Postmodern Consuption Patterns in Polish Entrepreneurs' Bahaviour, TIBE Transformations in Business and Economics, Vol.5 No1(9), p.81-100., Sowa kluczowe: postawy proprzedsibiorcze, przedsibiorczo, ponowoczesne wzorce konsumpcji,
  4. Adam Strzelecki, 2006, Etyka menederska i jej rola we wspóczesnym zarzdzaniu. (w:) Harasim W. (red.) Tendencje rozwojowe zarzdzania zasobami ludzkimi, s.18-34, Warszawa: WSP., Sowa kluczowe: etyka menederska, CSR, moralno w biznesie
  5. Adam Strzelecki, 2005, Moda na etyk. Wspóczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej popularnoci. Studia i Materiay, 1/2005(1), s.21-27., Sowa kluczowe: etyka menederska, CSR, moralno w biznesie

 

<< powrót do listy