EdukacjaKadra

Doktor  nauk ekonomicznych i zarządzania

e-mail: a.wisniewska@wsp.pl

data urodzenia: 11.01.1976

Biografia naukowa:

W latach 1995- 2000 studiowała na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po pierwszych trzech latach (w 1998 roku) uzyskała dyplom licencjata (praca dyplomowa pt. "Promocja sprzedaży jako instrument aktywizacji sprzedaży w przedsiębiorstwie przemysłowym", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Haffera w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej). W roku 2000 uzyskała dyplom magistra (praca magisterska pt. "Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców na przykładzie przedsiębiorstwa SoftHard o/ Włocławek", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Haffera w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej). W roku 2006 ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i obroniła rozprawę doktorską na temat „Uwarunkowania rozwoju dystrybucji produktów w Internecie na przykładzie banków komercyjnych” (praca pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Haffera)

Dokonania zawodowe:

Od 2001 roku pracuje w Wyższej Szkole Promocji jako wykładowca, od października 2011 pełni funkcję prorektora ds. nauki.

Publikuje artykuły i uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, prowadzi projekty badawcze (kierownik projektu).

Zainteresowania naukowe:

Możliwości i techniki oddziaływania na zachowania nabywców na rynku, marketing, reklama, techniki promocji, marka.

Publikacje:

Wykaz publikacji recenzowanych

 1. Kampanie reklamowe w kreowaniu wizerunku miast, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, WSP, Warszawa 2011
 2. Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych,  Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3/2010. Współautor: Katarzyna Liczmańska
 3. Podejmowanie decyzji, w: Zarządzanie, red. M. Kugiel, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010
 4. Marketing. Podręcznik akademicki z ćwiczeniami, WSP,  Warszawa 2009, publikacja zwarta. Współautorzy: M. Fibich, A.Kochaniec
 5. Zarządzanie relacjami z klientami (redakcja), WSP, Warszawa 2009; publikacja zwarta
 6. Dystrybucja i logistyka w Internecie, w: Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw, red. A. Grzegorczyk, WSP, Warszawa 2008.
 7. Przyczyny i cele wykorzystania Internetu w dystrybucji usług bankowych, Marketing i Rynek, nr 4, 2007. Współautor: Polasik Michał;
 8. Internet jako środowisko kreowania młodzieżowych zachowań konsumenckich, w: Zachowania konsumenckie młodzieży, red. A. Grzegorczyk, WSP, Warszawa 2006.
 9. Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, WSP, Warszawa 2005.
 10. Analiza stopnia dopasowania wybranych usług sektora finansowego do możliwości sprzedaży w Internecie, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005. Współautor: Polasik Michał;
 11. Internet jako nowy sposób komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw, Zeszyt Naukowy Doktorantów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, nr 3.
 12. (Firma internetowa, wirtualna czy  cybernetyczna?), „????? ??????????????, ?????????? ?? ?????????????”, ?????????? Τ? ?????????????? ? ???????: ????? ??????????? ? ???????? ????????,  Β????? nr 478, Lwów, Październik 2003, ss 119-129. Współautorzy: Adam Kupczyk, Piotr Lutek;
 13. Ograniczenia działalności marketingowej w Internecie, Marketing i Rynek, nr 3, 2003, ss 19-25. Współautor: Adam Kupczyk;

Wykaz pozostałych publikacji

 1. Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych,  Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3/2010; Współautor: Katarzyna Liczmańska
 2. Podejmowanie decyzji, w: Zarządzanie, red. M. Kugiel, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010
 3. Marketing. Podręcznik akademicki z ćwiczeniami, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009. Współautorzy:  Monika Fibich, Agnieszka Kochaniec;
 4. Działalność komercyjna w internecie, Network Magazyn, nr 8 (2), 2006, ss 29 – 31. Współautor: Radosław Wajler
 5. Demograficzne ograniczenia działalności marketingowej w Internecie – referat wydany w ramach materiałów pokonferencyjnych przez Wyższą Szkołę Promocji, konferencja pt. E-komunikacja, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Promocji, Warszawa 2003.
 6. Wszystko, co ludzkie jest... cybernetyczne, Impact, nr 3, 2003,  ss 52-54. Współautor: Adam Kupczyk;
 7. Skrypt do marketingu – materiały dydaktyczne, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2003.  Współautorzy: Adam Kupczyk, Monika Fibich, Agnieszka Kochaniec;
 8. Wszystkie drogi prowadzą do cybernetycznego ujęcia, Promenada, nr 4/2003. Współautor: A. Kupczyk
 9. Internet jako medium komunikacyjne, Promenada, nr 2/2003.
 10. Instrumenty promocyjne w Internecie, Promenada, nr 1/2003.
 11. Era Internetu – czyli nie tylko na plus, Impact, nr 8, 2002, ss 12-13. Współautor: Adam Kupczyk;
 12. Promocja Królewskiego- case  study, Impact, nr 6, 2002, ss 43-45,. Współautor: Adam Kupczyk;
 13. O problemach reklamy alkoholi, Impact, nr 3 (32), 2002, ss19-23,. Współautor: Adam Kupczyk;
 14. Mierzenie skuteczności i efektywności kampanii reklamowych. Artykuł z cyklu „Anatomia kampanii reklamowej”, Rynki Alkoholowe, nr 6, 2002, ss 20-21. Współautor: Adam Kupczyk;
 15. M jak media. Media plan efektywnej kampanii reklamowej,. Cz.3,  Rynki Alkoholowe,  nr 3 (84), 2002, ss 18-20. Współautorzy: A. Kupczyk, K. Sokół;
 16. M jak media. Media plan efektywnej kampanii reklamowej.  Cz.2. Artykuł z cyklu: Anatomia kampanii reklamowej, Rynki Alkoholowe, nr  2 (83), 2002. Współautor: Adam Kupczyk;
 17. M jak media. Cz 1. Artykuł z cyklu: Anatomia kampanii reklamowej, Rynki Alkoholowe, nr  1 (82), 2002, ss 20-21. Współautor: A. Kupczyk;
 18. Po co komu jest potrzebna agencja reklamowa, Promenada, nr 2/2002. Współautor: A. Kupczyk

Wystąpienia na konferencjach:

 1. Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku miasta, referat na konferencji  „Kreowanie wizerunku miast. Strategie i techniki”. WSP, Warszawa 2010.
 2. Dystrybucja i logistyka w Internecie, referat na konferencji pt. Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw; konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Promocji, Warszawa 2005.
 3. Internet jako środowisko kreowania młodzieżowych zachowań konsumenckich, referat na konferencji: Zachowania konsumenckie młodzieży, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Promocji, Warszawa 2005.
 4. Demograficzne ograniczenia działalności marketingowej w Internecie, referat na konferencji: E-komunikacja, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Promocji, Warszawa 2003.

Zajęcia:

wykłady z zakresu marketingu, marketingu międzynarodowego, technik promocji

seminaria licencjackie i magisterskie

<< powrĂłt do listy