EdukacjaKadra

mgr pedagogiki

Biografia naukowa:

W roku 1991 ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym. Obroniła pracę dyplomową na temat "Motywacja dzieci i młodzieży". W latach 1990-91 brała udział w kursie terapii pedagogicznej w zakresie zajęć kompensacyjno - korekcyjnych. W 1994 roku uzyskała uprawnienia instruktora metody "Brain Gym" P. E. Dennisona. W roku 1995 ukończyła kurs logopedii szkolnej.

Dokonania zawodowe:

W latach 1991-99 pracowała w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie na stanowisku pedagoga - reedukatora. Prowadziła zajęcia kompensacyjno - korekcyjne z dziećmi, koordynowała pracę reedukatorów w szkołach, organizowała i prowadziła szkolenia dla nauczycieli, prowadziła zajęcia pokazowe dla nauczycieli i studentów. W latach 1993-94 prowadziła wykłady w Instytucie Badań Edukacyjnych dla nauczycieli z zakresu niekonwencjonalnych metod uczenia się. W latach 1994-95 prowadziła własną firmę oświatową zajmującą się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń. W latach 1999-2001 pracowała w Instytucie Promocji na stanowisku dyrektora szkół policealnych. Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym w Wyższej Szkole Promocji.

Zainteresowania naukowe:

W zakresie jej zainteresowań naukowych mieści się psychologia społeczna, zarządzanie potencjałem społecznym, psychologia uczenia się.

Zainteresowania pozanaukowe:

Interesuje się makrobiotyką, metodami uaktywniania ludzkiego umysłu - doskonaleniem zdolności zapamiętywania, szybkiego uczenia się.

Wybrane publikacje:

Akademickie Biuro Karier, "Promenada" nr 1/2003,
Edukacja w nowej roli - wyzwania XXI wieku, "Promenada" nr 2/2003,

Wybrane referaty:

"Nowe wyzwania dla edukacji w obliczu akcesji do Unii Europejskiej", konferencja pt. "Kapitał kwalifikacji", 20.02.2003

Zajęcia:

W Wyższej Szkole Promocji prowadzi warsztaty komunikacji, personalizmu, zarządzanie personelem.

<< powrót do listy