EdukacjaKadra

Tytu/stopie naukowy: magister

e-mail: dorotasuszynska@wp.pl

Dokonania zawodowe: absolwentka Iberystyki UW oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Ksztacenia Tumaczy UW (zakres: tumaczenie prawnicze i sdowe); prowadzenie lektoratów z jzyka hiszpaskiego na uczelniach wyszych (min. UW, Collegium Civitas, WSP); lektor jzyka hiszpaskiego w szkoach jzykowych (min. Archibald, Empik School, Poliglota, Profi-lingua).

Zainteresowania naukowe: metodyka nauczania jzyków obcych

Publikacje:  „Rozmówki hiszpaskie ze sownikiem” - konsultacje jzykowe, wyd. PWN,                Warszawa, 2009

Zajcia/przedmioty: zajcia wiczeniowe z jzyka hiszpaskiego

<< powrót do listy