EdukacjaKadra

Tytu/stopie naukowy: mgr in.

e-mail: glogowski@op.pl

Dokonania zawodowe:
nauczyciel i wykadowca przedmiotów ekonomicznych, dyrektor szkoy, doradca zawodowy, trener biznesu.

Zainteresowania naukowe:
ekonomia i zarzdzanie, inkluzja i efektywno edukacji

Publikacje:

  • Wspóautorstwo interdyscyplinarnego programu nauczania, poradnika dla nauczyciela i skryptu dla ucznia „InfoStrateg1” i „InfoStrateg 2”, Warszawa, 2013.
  •  „Motywowanie pracowników”, [w:] „Zarzdzanie” pod redakcj naukow dr hab. Mirosawa Kugiela, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2010.
  • Poradnik maturzysty oraz przewodnik dla dyrektorów i pedagogów szkolnych „Preorientacja 2006/2007. Przygotowanie do wyboru cieki edukacji i kariery”, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2007 i 2010,
  • Publikacja naukowa „Innowacyjno edukacji ekonomicznej jako element przekazywania wiedzy, ksztatowania umiejtnoci i rozwoju osobowoci modziey w Zespole Szkó w Wojkowicach”, [w:] „Innowacyjno w teorii i praktyce” pod red. prof. dr hab. Mariana Struyckiego, Oficyna Wydawnicza Szkoy Gównej Handlowej, Warszawa, 2006,
  • Wspóautorstwo publikacji podsumowujcej realizacj projektu „Postaw na siebie – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” w Zespole Szkó w Wojkowicach, Wojkowice, marzec 2005,
  • Publikacja naukowa „Rozwój zachowa przedsibiorczych wród ludzi modych”, [w:] „Przedsibiorczo stymulatorem rozwoju gospodarczego” pod red. Jacka Brdulaka i Marcina Kuligowskiego, Wyd. Instytut Wiedzy, Szkoa Gówna Handlowa, Warszawa, 2004.

Konferencje:

  •  „Metody podnoszenia jakoci ksztacenia w uczelni”, Wysza Szkoa Promocji, Warszawa, 2009.
  •   „Komunikacja i promocja marketingowa na rynku edukacyjnym”, Polish Open University, Warszawa, 2009.
  •   VII Konferencja Naukowa Modych Ekonomistów „Przedsibiorczo kluczem do sukcesu modych”, Instytut Wiedzy, Miedzeszyn, 2003.

Zajcia/przedmioty:
•    ekonomia, zarzdzanie, badania rynku, warsztaty PLUM.
 

<< powrót do listy