EdukacjaRekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe Wyższej Szkoły Promocji rozpocznie się 19 czerwca 2017 roku i trwać będzie do 22 października. Na każdej ze specjalności oferujemy 20 miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność dopełnienia formalności. Kandydaci składają wypełniony wniosek wraz z kopią dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia. Na tej podstawie uczelnia potwierdza wpłynięcie wniosku i dokonanie rezerwacji miejsca. Z bezskutecznym upłynięciem terminu płatności rezerwacja miejsca wygasa. Uczelnia prowadzi listę zapisów na kolejne semestry studiów podyplomowych.

Więcej o studiach podyplomowych

<< powrót do listy