EdukacjaRekrutacja

Zasady przyjęcia

Wpisanie na listę studentów Wyższej Szkoły Promocji następuje z chwilą złożenia ślubowania. Jednak zanim ten doniosły fakt będzie miał miejsce, kandydaci przechodzą przez prostą procedurę selekcyjno-administracyjną, która polega na wypełnieniu wniosku aplikacyjnego i rozmowie kwalifikacyjnej. Wniosek aplikacyjny można wypełnić bezpośrednio przed rozmową. Podczas rozmowy sprawdzane są kompetencje komunikacyjne kandydata oraz ustalane jego aspiracje i zainteresowania zawodowe. Rozmowa aplikacyjna daje także kandydatowi szansę uzyskania odpowiedzi na pytania nurtujące go w związku z podjęciem studiów. Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpłatna, a informację o wyniku można uzyskać tuż po jej zakończeniu.

Wymagane dokumenty

Kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę wniosku o przyjęcie na studia, w terminie 7 dni składa dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub zobowiązanie do jego dostarczenia do dnia wpisania na listę studentów oraz cztery fotografie. W tym terminie kandydat wnosi także opłatę wpisową w wysokości 290 złotych. Kandydaci uzyskują status studentów po zawarciu umowy o studiach i złożeniu śubowania, co nastąpi podczas spotkania organizacyjnego, o terminie którego studenci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem. Przy przyjęciu na studia decydować będzie kolejność składania dokumentów. 

Terminy

Rekrutacja na pierwszy semestr studiów semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 rozpocznie się 18 czerwca 2016 roku i trwać będzie do 21 października lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Więcej o studiach II stopnia

<< powrót do listy