EdukacjaStudia II stopnia

Studia drugiego stopnia będą prowadzone w Wyższej Szkole Promocji w zakresie czterech specjalności kształcenia: Reklama, Public relations, Marketing polityczny i społeczny oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Reklama to bardzo różnorodna specjalność, pozwalająca podjąć pracę w przynajmniej kilku zawodach: analitycznych (researcher, media planner), strategicznych (strategic planner), kreatywnych (copywriter, art director), organizatorskich (producent), czy związanych z obsługą klienta (account manager) w różnych rodzajach organizacji: agencjach reklamowych, domach mediowych, działach promocji mediów, działach marketingu i promocji przedsiębiorstw i instytucji. W każdym z tych zawodów istnieje charakterystyczna ścieżka kariery wymagająca nie tylko predyspozycji, ale także wiedzy i umiejętności. Studia magisterskie w tej specjalności skupiają się nie tylko na dostarczaniu wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy, ale na takim ukształtowaniu profilu zawodowego absolwenta, aby był on gotów do samodzielnego planowania i realizacji zadań, kierowania zespołem, czy kompleksowego zarządzania projektami.

Public Relations to specjalność wymagająca dojrzałości w kontaktach z otoczeniem i kompetencji w dziedzinie zarządzania. Dlatego Wyższa Szkoła Promocji oferuje ją wyłącznie na studiach II stopnia. Nie tylko dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu efektywnego budowania wizerunku osób i instytucji i uczy kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, w tym np. organizacji eventów, ale także kształtuje kwalifikacje w zakresie budowania i utrzymywania relacji z mediami i przedstawicielami innych środowisk przedsiębiorstwa. Absolwent tej specjalności, przygotowany do funkcji pośrednika pomiędzy organizacją, a jej otoczeniem, znajduje zatrudnienie w działach PR przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności, agencjach PR, agencjach eventowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność zaplanowana do kształcenia managerów, pracowników działu personalnego w przedsiębiorstwach, doradców zawodowych i trenerów. Program specjalności pozwala uzyskać wykształcenie w dziedzinie rekrutacji i selekcji kadr, planowania systemów motywacyjnych, organizacji treningów i szkoleń, kierowania oraz planowania procesów kadrowych.

Projektowanie multimedialne 

<< powrót do listy