EdukacjaStudia II stopnia

Zajęcia studiów drugiego stopnia w systemie dziennym będą prowadzone przez trzy dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30. Zajęcia specjalizacyjnie i  specjalnościowe, lektoraty, koła zainteresowań będą prowadzone w godzinach popołudniowych. Zajęcia studiów zaocznych będą prowadzone wyłącznie w soboty i niedziele (całe dnie), z malejącą częstotliwością (od 10 zjazdów w semestrze podczas I semestru, aż do 8 zjazdów podczas IV semestru). Nie więcej niż 10% ogólnej liczby godzin zajęć określonych w planie studiów i programie nauczania może być realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich.

Zajęcia z przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń są prowadzone w stosunkowo niewielkich grupach ćwiczeniowych - od 12 do 20 osób w grupie. Umożliwia to optymalną percepcję przekazywanych treści oraz właściwe wykształcenie umiejętności zawodowych u wszystkich studentów, bez względu na indywidualne różnice w tempie uczenia się. Zajęcia ćwiczeniowe pozwalają także na skuteczne modyfikowanie metod nauczania, zależnie od bieżących potrzeb danej grupy. Zajęcia dydaktyczne studiów drugiego stopnia rozpoczynają się w połowie października i kończą pod koniec czerwca.

<< powrót do listy