EdukacjaStudia II stopnia

Studia II stopnia w Wyszej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie maj wybitnie indywidualny przebieg. Na podstawie wasnych preferencji i zainteresowa student decyduje o wyborze specjalnoci, cieki specjalizacyjnej, promotora i tematu pracy magisterskiej. Ksztacenie studenta obejmuje obligatoryjny zakres zaj ujty w ramowej dokumentacji programowej oraz bardzo obszerny zakres pracy wasnej studenta, polegajcej na prowadzeniu projektu badawczego, indywidualnej analizie literatury oraz konsultacjach z pracownikami dydaktycznymi uczelni. Organizacja pracy na uczelni sprzyja moliwoci korzystania przez studentów z wiedzy i dowiadcze kadry naukowo-dydaktycznej. Kady z samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni realizuje zadania w postaci indywidualnej pracy ze studentami w wymiarze nie mniejszym ni dwie godziny tygodniowo. Zasada ta dotyczy take pracowników naukowo-dydaktycznych w stopniu doktora, realizujcych zajcia seminarium dyplomowego lub zajcia wykadowe zakoczone egzaminem. Obowizek ten jest niezaleny od stacjonarnych zaj dydaktycznych realizowanych przez pracowników uczelni zgodnie z programem studiów.

<< powrót do listy