EdukacjaStudia II stopnia

Na poziomie uzupeniajcych studiów magisterskich student Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie bdzie mia moliwo dalszego ksztacenia w dziedzinie zarzdzania i marketingu oraz zdobywania wiedzy z zakresu wybranych specjalnoci, zakoczonego napisaniem i obron pracy magisterskiej opartej na wyniesionej wiedzy i wasnych badaniach. Tak przygotowany absolwent studiów magisterskich bdzie czy profesjonalizm w dziedzinie zarzdzania z kwalifikacjami badacza oraz sprawno menedersk z etyczn i humanistyczn wraliwoci. Bdzie przygotowany do samodzielnego definiowania i rozwizywania problemów zarzdzania w wybranej specjalnoci w sposób zgodny z zasadami odpowiedzialnoci zawodowej i prawnej.

Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie na kierunku zarzdzanie bdzie ksztaci studentów odpowiednio do aktualnych wymogów rynku pracy. Temu suy bdzie aktualizowana i rozszerzana zgodnie z tendencjami zachodzcymi w gospodarce lista specjalnoci ksztacenia. Przyswojona wiedza i umiejtnoci pozwol absolwentom elastycznie dostosowa si do zmian, które cigle dokonuj si we wspóczesnym wiecie. Wyksztacenie zdobyte podczas studiów bdzie stanowio podstaw do podjcia pracy w rodowisku wspóczesnego biznesu w roli menedera, przedsibiorcy lub specjalisty w odpowiedniej dziedzinie biznesu. Szczegóowy profil kwalifikacji zawodowych absolwenta bdzie ksztatowany indywidualnie pod ktem wybranej przez niego specjalnoci ksztacenia utworzonej w uczelni z uwzgldnieniem potrzeb rynku pracy oraz rodowisk naukowych i zawodowych.

<< powrót do listy