EdukacjaStudia II stopnia

 

Na poziomie uzupełniających studiów magisterskich student Wyższej Szkoły Promocji będzie miał możliwość dalszego kształcenia w dziedzinie zarządzania i marketingu oraz zdobywania wiedzy z zakresu wybranych specjalności, zakończonego napisaniem i obroną pracy magisterskiej opartej na wyniesionej wiedzy i własnych badaniach. Tak przygotowany absolwent studiów magisterskich będzie łączył profesjonalizm w dziedzinie zarządzania z kwalifikacjami badacza oraz sprawność menedżerską z etyczną i humanistyczną wrażliwością. Będzie przygotowany do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów zarządzania w wybranej specjalności w sposób zgodny z zasadami odpowiedzialności zawodowej i prawnej.

Wyższa Szkoła Promocji na kierunku zarządzanie będzie kształcić studentów odpowiednio do aktualnych wymogów rynku pracy. Temu służyć będzie aktualizowana i rozszerzana zgodnie z tendencjami zachodzącymi w gospodarce lista specjalności kształcenia. Przyswojona wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom elastycznie dostosować się do zmian, które ciągle dokonują się we współczesnym świecie. Wykształcenie zdobyte podczas studiów będzie stanowiło podstawę do podjęcia pracy w środowisku współczesnego biznesu w roli menedżera, przedsiębiorcy lub specjalisty w odpowiedniej dziedzinie biznesu. Szczegółowy profil kwalifikacji zawodowych absolwenta będzie kształtowany indywidualnie pod kątem wybranej przez niego specjalności kształcenia utworzonej w uczelni z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz środowisk naukowych i zawodowych.

 

<< powrót do listy