EdukacjaStudia II stopnia

Wysza Szkoa Promocji w Warszawie stawia sobie za cel ksztaci wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniajc im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejtnoci profesjonalne, odpowiednie do oczekiwa rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie si nowych moliwoci zatrudnienia. Cel ksztacenia studentów opisywany jest dewiz uczelni: „Consilio manuque” (roztropnoci i zrcznoci).

<< powrót do listy