EdukacjaStudia I stopnia

Uczelnia selekcjonuje osoby, które podejmują w niej studia. Przedmiotem selekcji nie jest jednak (jak w większości uczelni) wynik egzaminu maturalnego. Selekcja obejmuje test z wiedzy ogólnej (kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, wiedza o świecie współczesnym, wiedza branżowa) oraz rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą zainteresowania, i motywację kandydatów. Nie bez wpływu na wynik selekcji pozostaje umiejętność autoprezentacji. W okresie pandemii rozmowy kwalifikacyjne są prowadzone z wykorzystaniem zdalnych platform komunikacyjnych (Skype, Zoom).

<< powrót do listy