EdukacjaStudia I stopnia

Uczelnia selekcjonuje osoby, które podejmuj w niej studia. Przedmiotem selekcji nie jest jednak (jak w wikszoci uczelni) wynik egzaminu maturalnego. Selekcja obejmuje test z wiedzy ogólnej (kreatywno, umiejtno logicznego mylenia, wiedza o wiecie wspóczesnym, wiedza branowa) oraz rozmow kwalifikacyjn weryfikujc zainteresowania, i motywacj kandydatów. Nie bez wpywu na wynik selekcji pozostaje umiejtno autoprezentacji. W okresie pandemii rozmowy kwalifikacyjne s prowadzone z wykorzystaniem zdalnych platform komunikacyjnych (Skype, Zoom).

<< powrót do listy