EdukacjaStudia I stopnia

Studenci Wyszej Szkoy Promocji prowadz bardzo rónorodne ycie studenckie. Tradycj uczelni jest organizacja wieczorów kabaretowych, imprez tanecznych i plenerowych. Ju który raz z rzdu studenci uczelni wygrywaj konkurs na najatrakcyjniejsz platform Juwenaliów, organizuj Regaty rodowisk Artystycznych, pomagaj aktorom przy kwecie na Starych Powzkach. Uczestnicz w organizacji imprez rozrywkowych i branowych.

<< powrót do listy