EdukacjaStudia I stopnia

Kady ze studentów Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie jest indywidualnoci. Niektórzy z nich s osobami publicznymi, inni realizuj swoje pasje w ukryciu. Maj róne talenty, predyspozycje, plany i marzenia, a uczelnia wspomaga ich rozwój. Uczestnicz w wybranych przez siebie zajciach specjalizacyjnych, koach zainteresowa, indywidualnie organizowanych praktykach.

<< powrót do listy