EdukacjaStudia I stopnia

Opłaty za studia

Niezależnie od wybranej specjalności i trybu studiów, wysokość opłat jest jednolita i wynosi: wpisowe - 290 zł, czesne miesięczne - 540 zł (płatne przez 36 miesięcy). Zamiast miesięcznych wpłat studenci mogą wybrać formę zapewniającą rabat opłata za semestr wynosi 2.999 zł (rabat ponad 6%), a opłata za rok to 5.779 zł (rabat ponad 10%). Opłaty semestralne i roczne są wnoszone na min. 15 dni przed rozpoczęciem semestru.


Stypendia

Uczelnia uczestniczy w publicznym programie stypendialnym. Studenci Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie uzyskują zapomogi, stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. Zasady i wysokość przyznawanych stypendiów są określane przez komisję, w skład której wchodzą także studenci.


Bez ukrytych opłat

W kształtowaniu strategii cenowej uczelnia od początku swojej działalności kieruje się zasadą uczciwości. Czesne za studia nie należy do najniższych w Warszawie, jednak studenci nie ponoszą typowych dla innych uczelni opłat co semestralnego lub corocznego wpisowego, nie ponoszą także dodatkowych opłat za przygotowanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 

<< powrót do listy