EdukacjaStudia I stopnia

Sporód innych uczelni warszawskich Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu wyrónia si take palet interesujcych i gwarantujcych zatrudnienie specjalnoci. Od pocztku swojego istnienia Uczelnia realizuje specjalnoci: reklama i zarzdzenie zasobami ludzkimi, w 2007 roku poszerzya swoj ofert o specjalno projektowanie multimedialne, od roku 2011 wprowadzia specjalno marketing rozrywki, natomiast od 2018 roku realizuje studia w specjalnoci E-marketing & Social Media. Na studiach niestacjonarnych uczelnia oferuje specjalnoci: reklama, marketing rozrywki i komunikacja elektroniczna.

 

E-Marketing & Social Media

Dzi biznes to e-biznes. Wystarczy dobry pomys, wiedza o narzdziach e-marketingu i… szybkie cza internetowe. My to wiemy, dlatego dziki wyjtkowej ofercie studiów licencjackich, chcemy pomóc Ci osign sukces. Dostarczymy odpowiedniej i aktualnej porcji wiedzy, umiejtnoci i kompetencji, dziki którym z powodzeniem poprowadzisz wasny e-biznes lub/i bdziesz penowartociowym specjalist od e-marketingu, co z pewnoci przeoy si na wysze dochody.


Marketing rozrywki

Celem studiów licencjackich w tej specjalnoci bdzie wyspecjalizowane ksztacenie menaderów rozrywki, osób prowadzcych karier i interesy artystów, organizujcych wystpy estradowe, produkujcych nagrania. Oferta studiów jest adresowana do modych osób, majcych predyspozycje i zainteresowania zwizane z bran rozrywkow. Studia s odpowiednie take dla samych artystów, którzy w ten sposób chc uzyska kontrol nad rozwojem swojej kariery, zwikszy jej dynamik i osign zawodowstwo, muzyków, wokalistów, tancerzy, estradowców. Partnerem tej specjalnoci jest Izba Gospodarcza Menederów Artystów Polskich. 


Projektowanie multimedialne

Projektowanie multimedialne to specjalno zaplanowana do ksztacenia grafików komputerowych, operatorów DTP, realizatorów obrazu i dwiku, projektantów aplikacji komunikacyjnych. Interdyscyplinarny i nowatorski program specjalnoci czy w sobie dziedziny artystycznej kompozycji obrazu, wykorzystania oprogramowania do zarzdzania obrazem i dwikiem oraz tworzenia oryginalnych informatycznych systemów komunikacyjnych. 

 


Reklama

Reklama to specjalno zaplanowana do ksztacenia przyszych pracowników agencji reklamowych, mediów oraz dziaów promocji przedsibiorstw i instytucji spoecznych. Program specjalnoci umoliwia ksztacenie w zakresie planowania reklamy, kreacji reklamowej, planowania medialnego oraz obsugi klienta reklamowego.


Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Specjalno jest przeznaczona dla osób zainteresowanych podjciem pracy w dziedzinie procesu kadrowego w przedsibiorstwie. Ksztacenie w tej specjalnoci obejmuje zagadnienia planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, motywowania pracowników, organizacji treningów i szkole, controlingu itd. Studia w tej specjalnoci dotycz jednak take zagadnie nowoczesnych systemów pracy, organizacji e-pracy, czy employer brandingu. 


 

Fabryka Zespoów to najwiksza platforma wymiany informacji pomidzy modymi muzykami, mediami a firmami dziaajcymi na rynku muzycznym. Fabryka Zespoów jest midzy innymi organizatorem "Banku Zespoów WOP" i "Eliminacji do Przystanku Woodstock". Wicej informacji na: www.fabrykazespolow.pl

pliki do pobrania:


Informator: SHOW-BIZNES  ( 0.51 Mb )

<< powrót do listy