EdukacjaStudia I stopnia

Jednym z priorytetów uczelni jest ksztacenie u studentów umiejtnoci posugiwania si jzykiem angielskim i komputerem. Te zajcia realizowane s w duym wymiarze, na rónych poziomach zaawansowania, z wykorzystaniem  nowoczesnej bazy. Uczelnia dysponuje profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poczwszy od podstawowych aplikacji biurowych, a skoczywszy na programach do montau dwiku, obrazu i zarzdzania procesem kadrowym.

<< powrót do listy