EdukacjaStudia I stopnia

Na studiach dziennych zajęcia z przedmiotów ogólnych i kierunkowych są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, a pozostałe zajęcia (np. specjalizacyjne, WF) także popołudniami. Zajęcia studiów zaocznych
odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele w postaci 10 zjazdów w semestrze.

<< powrót do listy