EdukacjaStudia I stopnia

Na studiach dziennych zajcia z przedmiotów ogólnych i kierunkowych s realizowane od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00-17.00, a pozostae zajcia (np. specjalizacyjne, WF) take popoudniami. Zajcia studiów zaocznych
odbywaj si wycznie w soboty i niedziele w postaci 10 zjazdów w semestrze.

<< powrót do listy