EdukacjaStudia I stopnia

Wysza Szkoa Promocji w Warszawie zostaa utworzona w 2000 roku. Od tego czasu dynamicznie si rozwija, tworzc nowe specjalnoci studiów, corocznie aktualizujc programy i poszerzajc baz dydaktyczn. Od 2005 roku prowadzi studia magisterskie. Jednoczenie dziki swojej dotychczasowej aktywnoci uczelnia wypracowaa metody i systemy efektywnego ksztacenia studentów, kontakty z instytucjami branowymi oraz uksztatowaa swoj mark zwizan z wysok jakoci studiów w unikalnych dziedzinach.

<< powrót do listy