EdukacjaStudia I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uczelni otrzymują tytuł licencjata w jednej z kształconych specjalności. Kształcenie w uczelni ma charakter interdyscyplinarny. W cyklu studiów absolwenci przyswajają obszerny zakres wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem oraz podstawy teoretyczne nauk ekonomicznych i humanistycznych oraz wiedzy o sztuce, przydatne w wykonywaniu pracy zawodowej w odpowiedniej specjalności. W szczególności absolwenci uzyskują umiejętności z zakresu analizy środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, w tym jego podstawowych strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Program studiów za kluczową uznaje umiejętność opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych odpowiedniego zakresu strategii przedsiębiorstwa.

<< powrót do listy