EdukacjaStudia I stopnia

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie stawia sobie za cel kształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniając im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejętności profesjonalne, odpowiednie do oczekiwań rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie się nowych możliwości zatrudnienia. Cel kształcenia studentów opisywany jest dewizą uczelni: „Consilio manuque” (roztropnością i zręcznością).

Studia II stopnia w uczelni zaplanowane są jako studia menadżerskie i są przeznaczone dla osób mających aspiracje kierownicze. Duże znaczenie w procesie kształcenia ma rozwijanie umiejętności pracy w grupie i z grupą, umiejętności przywódczych i kierowania zespołem. Jednocześnie studia te pozwalają na pogłębianie przez studenta jego umiejętności zawodowych w wybranych specjalnościach kształcenia.  

<< powrót do listy